Zegar Światowy Skróty strefy czasowej UTC

Aktualny czas UTC

UTC

-- -- --

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Uniwersalny Czas Koordynowany

Kluczowe fakty dla UTC

UTC (Uniwersalny Czas Koordynowany) to jedna z dobrze znanych nazw stref czasowych UTC+0, która jest 0 godzin naprzód UTC (Skoordynowany czas uniwersalny).

Jest używany jako standardowy czas.

Różnica do UTC

Nie ma różnicy pomiędzy czasem lokalnym a UTC (UTC+00)
 

Strefy czasowe IANA, w których obecnie obserwuje się UTC

UTC
 

Inne strefy czasowe w UTC+00

Skrót Nazwa
AZOST Azory (Czas Letni)
EGST Grenlandia Wschodnia (Czas Letni)
GMT Czas Uniwersalny
WET Czas Wschodnioeuropejski Standardowy
 
 
 

Copyright © 2005 - 2024 24TimeZones.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.