24TimeZones.com Wereld tijdklok & kaart

Wereldklok-hoe laat is het in de wereld?

Aanpasbare wereldklok met seconden & wereld tijdzones

LOADING

Over de Wereldklok & Kaart

De Wereld Tijdzone Kaart geeft de actuele tijd en zomertijd weer voor elke plaats op de wereld op dit moment.

Wereldtijd Klok & Kaart is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die met mensen in het buitenland te maken heeft of voor diegene die graag weet wat de tijd is buiten de lokale tijdzone.

Deze geavanceerde applicatie is zeer handig voor reizigers die de tijdsverschillen in de wereld willen weten en op de hoogte willen zijn van de tijdzones in de wereld waar ze naartoe reizen. Maar ook voor bedrijven die gevestigd zijn in internationale tijdzones en contact op willen nemen met hun partners en klanten.

De kaart geeft ook antwoord op vragen: waar is het nu dag, avond of nacht?

Klik op de “Instellingen” toets rechtsboven de kaart en zie hoe u zelf de kaart aan kunt passen! Nieuwe functies zoals de mogelijkheid om meer klokken toe te voegen en het alarm in te stellen zijn recentelijk toegevoegd en de gebruiksvriendelijkheid is nog verder verbeterd. Bovendien hebben we gloednieuwe HTML Klokken ontwikkeld voor Europe, Australia, Canada en de United States, wat het gebruik nog gemakkelijker maakt!

Meer over Wereldtijd

Gecoördineerde Wereldtijd (Coordinated Universal Time, UTC) en Greenwich Mean Time (GMT)

De Gecoördineerde Wereldtijd (UTC) is de grondslag voor de moderne civiele tijd. Op 1 januari 1972, is vastgelegd dat het de Internationale Atoomtijd (TAI) volgt met een exact verschil van hele seconden, alleen gewijzigd wanneer een schrikkelseconde wordt bijgeteld om de klokken synchroon te houden met de rotatie van de aarde.

Greenwich Mean Time (GMT) is een oudere standaard, ingevoerd beginnend met de Britse spoorwegen in 1847. Met gebruik van telescopen in plaats van atoomklokken, werd de GMT gekalibreerd met de gemiddelde zonnetijd aan de Royal Observatory, Greenwich in het Verenigd Koninkrijk. Wereldtijd (Universal Time,UT) is de moderne term voor het internationale op telescoop gebaseerde systeem, aangenomen in 1928 door de Internationale Astronomische Unie ter vervanging van "Greenwich Mean Time". Waarnemingen op het Greenwich Observatorium eindigden in 1954, maar de locatie wordt nog steeds gebruikt als basis voor het coördinatenstelsel. Omdat de rotatieperiode van de aarde niet perfect constant is, zou de duur van een seconde variëren als er gekalibreerd zou worden met op telescoop gebaseerde standaarden als GMT or UT - in welke een seconde was gedefinieerd als een fractie van een dag of een jaar. De termen "GMT" en "Greenwich Mean Time" worden soms informeel gebruikt om te verwijzen naar UTC.

Tokio
Londen
Amsterdam
New York

Wereld Tijdzones

De aarde is verdeeld in een aantal tijdzones. De meeste tijdzones verschillen precies één uur, en berekenen volgens afspraak hun lokale tijd als het verschil met UTC of GMT. Op vele locaties variëren deze verschillen twee keer per jaar door de zomertijd aanpassingen.

Een tijdzone is een regio op aarde, min of meer afgebakend door lengtegraden, met een uniforme, legaal bindende standaardtijd, die gewoonlijk lokale tijd genoemd wordt. Volgens afspraak berekenen de 24 hoofd tijdzones op aarde hun lokale tijd als het verschil met UTC, met iedere tijdzone grens ogenschijnlijk 15 graden oostelijk of westelijk van de voorgaande. Het referentiepunt voor UTC is de Greenwich Meridian (de nulmeridiaan), welke een lengtegraad heeft van 0°. Lokale tijd is UTC plus het huidige tijdzone tijdsverschil voor de locatie in kwestie. Een overeenkomstige vermindering van één uur ten opzichte van UTC vindt plaats op iedere 15° in westwaartse richting van de westelijke grens van de UTC tijdzone, tot de Internationale Datumgrens.

Zomertijd (DST -Daylight Saving Time)

DST ook wel "zomertijd" genoemd is het gebruik om tijdelijk de klok vooruit te zetten zodat de middagen meer daglicht hebben en de ochtenden minder. Over het algemeen worden klokken één uur vooruit gezet aan het begin van de lente en worden weer teruggezet in de herfst.

Als normaal gesproken de één uur wijziging in de lente plaatsvindt om 02:00 lokale tijd, gaat de klok vooruit van 02:00 standaard tiid naar 03:00 DST en die dag heeft dan 23 uren, terwijl de klok in de herfst teruggezet wordt van 02:00 DST naar 01:00 standaard tijd en dat uur wordt herhaald, dan heeft die dag 25 uren. Een digitale display van lokale tijd laat niet 02:00 zien op het moment van verandering maar springt om 01:59:59.9 of vooruit naar 03:00:00.0 of achteruit naar 01:00:00.0. In dit voorbeeld, een locatie die UTC+2 hanteert gedurende standaardtijd is op UTC+3 gedurende DST. Omgekeerd, een locatie op UTC−5 gedurende standaard tiid, hanteert UTC−4 gedurende DST. Klok wijzigingen vinden meestal plaats rond middernacht in een weekend om de verstoring van werkdagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Internationale Klok

Sydney
Shanghai
Johannesburg
Brasilia

Copyright © 2005 - 2024 24TimeZones.com. Alle rechten voorbehouden.